کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهید باقری

درمانگاه شبانه روزی شهید باقری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - انتهای اتوبان همت - شهرک غرب شهید باقری - خیابان پرفسور سمیعی
  • تلفن 02144731774
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها