درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی شهید باقری

درمانگاه شبانه روزی شهید باقری

  • آدرس تهران-انتهای اتوبان همت-شهرک غرب شهید باقری- خیابان پرفسور سمیعی
  • تلفن 02144731774
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه