کلینیککلینیک منطقه 17 شهرداری

کلینیک منطقه 17 شهرداری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران-خیابان خزانه قلعه مرغی- 20متری ابوذر نرسیده به میدان ابوذر 18 متری شهید فیروزی
  • تلفن 02155718889
درباره کلینیک

کادر پزشکی