درمانگاهشبانه روزی مهر

شبانه روزی مهر

  • آدرس اسلامشهر کیلومتر17جاده ساوه -اسلامشهر-باغ فیض -بلوارامام حسین -برفلکه -مابین کوچه 8و10 -پ1
  • تلفن 0228 , 2356272
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه