درمانگاهخیریه شهید مطهری

خیریه شهید مطهری

  • آدرس خ کار گر -چهار راه لشکر-جنب پمب بنزین-پ3
  • تلفن 5543770
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه