کلینیککلینیک شبانه روزی بهبخش

کلینیک شبانه روزی بهبخش

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خاک سفید تهرانپارس - 20متری امین - 10متری شهید اکبری
  • تلفن 02177343989 , 02173424220
درباره کلینیک

کادر پزشکی