کلینیککلینیک خیریه تخصصی بیماریهای خاص سوده

کلینیک خیریه تخصصی بیماریهای خاص سوده

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - جاده ساوه - واوان - بلوار شهید منتظری - خیابان نرگس
  • تلفن 2283173323
درباره کلینیک

کادر پزشکی