کلینیککلینیک شبانه روزی مرجان

کلینیک شبانه روزی مرجان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - پاکدشت - خیابان شهید مطهری - کوچه شهید حسن قمی
  • تلفن 02923039800 , 02923039801
درباره کلینیک

کادر پزشکی