درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

درمانگاه شبانه روزی پانزده شعبان

  • آدرس 17 شهریور جنوبی پائین ترازتیردوقلو روبری پرورشگاه بشیر نبش کوچه تاجیک پلاک 1
  • تلفن 55333390
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه