درمانگاهکلینیک مرکزی خیر آباد

کلینیک مرکزی خیر آباد

  • آدرس خیرآباد-جاده اصلی تهران-ورامین-جنب آهن فرو شی شیرازی
  • تلفن 6636447
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه