کلینیککلینیک مرکزی خیر آباد

کلینیک مرکزی خیر آباد

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیرآباد - جاده اصلی تهران - ورامین - جنب آهن فرو شی شیرازی
  • تلفن 6636447
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها