درمانگاهمرکزی خیر آباد

مرکزی خیر آباد

  • آدرس خیرآباد-ج اصلی تهران-ورامین-جنب آهن فرو شی شیرازی
  • تلفن 6636447
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه