کلینیککلینیک شبانه روزی مرکزی لواسان

کلینیک شبانه روزی مرکزی لواسان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - لواسان - گلندوک - مقابل بانک صادارت
  • تلفن 02126547589
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها