کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مهرشاد

درمانگاه شبانه روزی مهرشاد

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهر قدس - خیابان طالقانی - پلاک 150
  • تلفن 2623873956
درباره کلینیک

کادر پزشکی