کلینیکدرمانگاه شبانه روزی قیامدشت

درمانگاه شبانه روزی قیامدشت

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان خاوران - شهرک قیامدشت - خیابان شهید بهشتی - نبش 40 متری شرقی - پلاک 205
  • تلفن 02133585959
درباره کلینیک

کادر پزشکی