درمانگاهدرمانگاه علی علیه السلام

درمانگاه علی علیه السلام

  • آدرس تهران-مسگر آباد شرقی- خیابان خواجوی کرمانی
  • تلفن 02133705543
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه