درمانگاهکلینیک شبانه روزی حاج عبدالحسین ساوه

کلینیک شبانه روزی حاج عبدالحسین ساوه

  • آدرس کیلومتر 30 جاده خاوران شهرک پارچین درمانگاه تخصصی حاج عبدالحسین ساوه
  • تلفن 2923023308
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه