کلینیککلینیک شبانه روزی امام سجاد

کلینیک شبانه روزی امام سجاد

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - شهرک واوان - بلوار شهید منتظری - خیابان شهید رجائی - جنب تربیت معلم عترت
  • تلفن 02283172454
درباره کلینیک

کادر پزشکی