درمانگاهشبانه روزی امام سجاد

شبانه روزی امام سجاد

  • آدرس اسلامشهر-شهرک واوان بلوار ش منتظری-خ ش رجائی-جنب تربیت معلم عترت
  • تلفن 02283172454 , 5
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه