درمانگاهکلینیک شبانه روزی امام سجاد

کلینیک شبانه روزی امام سجاد

  • آدرس اسلامشهر-شهرک واوان بلوار شهید منتظری-خیابان شهید رجائی-جنب تربیت معلم عترت
  • تلفن 02283172454 , 5
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه