کلینیکپلی کلینیک شهید فلاحی

پلی کلینیک شهید فلاحی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - بزرگراه شهید بابائی - نبش بزرگراه نیروی زمینی
  • تلفن 021229410560
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها