کلینیککلینیک مرکزی ورامین

کلینیک مرکزی ورامین

درمانگاه عمومی

  • آدرس ورامین -خیابان شهید باهنر-بین خیابان کرمانی و خیابان اسماعیلی-ساختمان هجرت
  • تلفن 2912262001
درباره کلینیک

کادر پزشکی