درمانگاهمرکزی ورامین

مرکزی ورامین

  • آدرس ورامین -خ ش باهنر-بین خ کرمانی و خ اسماعیلی-ساختمان هجرت
  • تلفن 2912262001
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه