کلینیککلینیک مرکزی ورامین

کلینیک مرکزی ورامین

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - ورامین - خیابان شهید باهنر - بین خیابان کرمانی و خیابان اسماعیلی - ساختمان هجرت
  • تلفن 2912262001
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها