درمانگاهتخصصی روماتولوژی دکترغریبدوست

تخصصی روماتولوژی دکترغریبدوست

  • آدرس خ کارگرشمالی -بالاترازپمپ بنزین-اول خ شهیدابوالفضل خسروی-شماره 9
  • تلفن 88004135 , 88004136
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه