درمانگاهکلینیک تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

  • آدرس تهران-کارگرشمالی- خیابان شهریور غربی- چهارراه هیات - مرکز دیابت ایران
  • تلفن 02188334190
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه