کلینیککلینیک تخصصی دیابت

کلینیک تخصصی دیابت

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - کارگر شمالی - خیابان شهریور غربی - چهارراه هیات - مرکز دیابت ایران
  • تلفن 02188334190
درباره کلینیک

کادر پزشکی