درمانگاهخیریه شبانه روزی مسجد امام حسن مجتبی

خیریه شبانه روزی مسجد امام حسن مجتبی

  • آدرس خ شهید مدنی جنوبی نرسیده به ایستگاه حسینی جنب مسجد امام حسن-پ666
  • تلفن 77571818
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه