کلینیککلینیک لویزان دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلینیک لویزان دانشگاه علوم پزشکی ایران

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - لویزان - خیابان شاه رضائی - درمانگاه لویزان
  • تلفن 02122936644
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها