درمانگاهخیریه غدیر خم

خیریه غدیر خم

  • آدرس خ قصرالدشت بین مرتضوی و مالک اشتر طبقه دوم حسینیه هئیت جان نثاران حضرت علی بن ابیطالب
  • تلفن 66370111
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه