کلینیککلینیک خیریه غدیر خم

کلینیک خیریه غدیر خم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان قصرالدشت - بین مرتضوی و مالک اشتر - طبقه دوم حسینیه هئیت جان نثاران حضرت علی بن ابیطالب
  • تلفن 02166370111
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها