درمانگاهمنطقه 3 شهرداری

منطقه 3 شهرداری

  • آدرس خ شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد درمانگاه شهرداری پ1052
  • تلفن 22229440
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه