کلینیککلینیک شبانه روزی مینا

کلینیک شبانه روزی مینا

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - میدان امام حسین - ابتدای خیابان هفده شهریور
  • تلفن 7767542 , 768636 , 768633
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها