درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی خیریه فرمانفرمایان

درمانگاه شبانه روزی خیریه فرمانفرمایان

  • آدرس یافت آباد - بلوارمعلم - میدان الغدیر- خ زندیه خ مصطفی هاشم جنب بانک صادرات
  • تلفن 66797171 , 66797172
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه