کلینیکدرمانگاه شبانه روزی خیریه فرمانفرمایان

درمانگاه شبانه روزی خیریه فرمانفرمایان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - یافت آباد - بلوار معلم - میدان الغدیر - خیابان زندیه - خیابان مصطفی هاشم - جنب بانک صادرات
  • تلفن 02166797171 , 02166797172
درباره کلینیک

کادر پزشکی