کلینیککلینیک خیریه مهینیه

کلینیک خیریه مهینیه

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان مازندران - خیابان برادران شهید کفائی اول - خیابان شهید انتظامی - پلاک 4
  • تلفن 02177509340
درباره کلینیک

کادر پزشکی