کلینیککلینیک خیریه شهید بهشتی

کلینیک خیریه شهید بهشتی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان پیروزی - خیابان نبرد - اول خیابان قیام
  • تلفن 02133196272
درباره کلینیک

کادر پزشکی