درمانگاهکلینیک خیریه شهیدبهشتی

کلینیک خیریه شهیدبهشتی

  • آدرس تهران-خیابان پیروزی-خیابان نبرد-اول خیابان قیام
  • تلفن 02133196272
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه