درمانگاهخیریه اباذر

خیریه اباذر

  • آدرس میدان شهداء-خ شهیدناطقی
  • تلفن 77535230
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه