کلینیککلینیک بوعلی

کلینیک بوعلی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - ورامین - خیابان 15 خر داد - میدان رازی
  • تلفن 29122255992
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها