کلینیکدرمانگاه شبانه روزی سرو

درمانگاه شبانه روزی سرو

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - سراسیاب - ملارد - ابتدای خیابان امام خمینی - پلاک 40
  • تلفن 2616452335
درباره کلینیک

کادر پزشکی