کلینیکدرمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان

درمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - پلاک 18
  • تلفن 02188502912 , 02188502914
درباره کلینیک

کادر پزشکی