کلینیکدرمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - اسلامشهر - چهاردانگه - خیابان هجدهم - روبروی پمپ بنزین - خیابان گلستان سوم شرقی
  • تلفن 02155253556
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها