درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

درمانگاه شبانه روزی چهاردانگه

  • آدرس اسلامشهر- چهاردانگه - خیابان هجدهم - روبروی پمپ بنزین خیابان گلستان سوم شرقی
  • تلفن 02155253556
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه