کلینیکدرمانگاه شبانه روزی فاتب

درمانگاه شبانه روزی فاتب

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - میدان انقلاب - خیابان شهدای ژاندارمری - نبش خیابان منیری جاوید
  • تلفن 02166938133 , 021663981335
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها