کلینیککلینیک خانی آباد نو

کلینیک خانی آباد نو

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - فلکه مرکزی خانی آباد نو
  • تلفن 02155005881
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها