درمانگاهخیریه شهداء لرزاده

خیریه شهداء لرزاده

  • آدرس خ خراسان -خ لرزاده -چهارراه اتابک شماره 41
  • تلفن 33132022 , 33132023
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه