درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی مهرجرد

درمانگاه شبانه روزی مهرجرد

  • آدرس دماوند شهرجدید پردیس فاز 2 بین میدان امام خمینی ( ره ) وپارک
  • تلفن 76243334
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه