درمانگاهدرمانگاه دکتر طباطبائی

درمانگاه دکتر طباطبائی

  • آدرس اسلام شهر-شهرک واوان فاز 2- خیابان 38متری شرقی شهید رجائی
  • تلفن 2283173838
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه