درمانگاهحضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی

حضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی

  • آدرس بلوارکشاورز- نرسیده به بیمارستان جنب بانک صادرات سختمان 21
  • تلفن 88969309 , 88963945
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه