کلینیککلینیک حضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی)

کلینیک حضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی)

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - بلوار کشاورز - نرسیده به بیمارستان - جنب بانک صادرات - سختمان 21
  • تلفن 02188969309 , 02188963945
درباره کلینیک

کادر پزشکی