کلینیکدرمانگاه شبانه روزی خاتم

درمانگاه شبانه روزی خاتم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - دماوند - رودهن - بلوار امام خمینی - روبروی مخابرات کوچه موتور خانه
  • تلفن 2215722118
درباره کلینیک

کادر پزشکی