درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

درمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

  • آدرس خ پاستور شرقی جنب نهاد ریاست جمهوری
  • تلفن 66462109
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه