کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

درمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان پاستور شرقی - جنب نهاد ریاست جمهوری
  • تلفن 02166462109
درباره کلینیک

کادر پزشکی