کلینیککلینیک شبانه رورزی هاشمی

کلینیک شبانه رورزی هاشمی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان دامپزشکی - نرسیده به 21 متری جی - پلاک 960
  • تلفن 02166001052
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها