کلینیکدرمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهرک راه آهن - بلوار کاج - بنفشه 3 - درمانگاه گلستان غرب
  • تلفن 02144722200
درباره کلینیک

کادر پزشکی