درمانگاهکلینیک شبانه روزی سلیم

کلینیک شبانه روزی سلیم

  • آدرس تهران-خیابان شهید رجائی - بلوار ابریشم بلوار دستواره پلاک 99
  • تلفن 02155336830
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه