کلینیککلینیک شبانه روزی سلیم

کلینیک شبانه روزی سلیم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان شهید رجائی - بلوار ابریشم - بلوار دستواره - پلاک 99
  • تلفن 02155336830
درباره کلینیک

کادر پزشکی