کلینیککلینیک شبانه روزی راه آهن تختی

کلینیک شبانه روزی راه آهن تختی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان شوش شرقی - نرسیده به چهارراه خانی آباد
  • تلفن 02155124020
درباره کلینیک

کادر پزشکی