درمانگاهشبانه روزی مرکزی اباصالح خاوران

شبانه روزی مرکزی اباصالح خاوران

  • آدرس خ خاوران خ شهید هاشمی خ شهید کاشی پ 146
  • تلفن 33035125
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه