درمانگاهمنطقه 19 شهرداری

منطقه 19 شهرداری

  • آدرس خ خانی آباد نو خ میثاق
  • تلفن 55021200
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه