کلینیککلینیک شبانه روزی آستانه

کلینیک شبانه روزی آستانه

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - ورامین پیشوا - خیابان امام - جنب صحن امام زاده جعفر (ع) - جنب دفتر امام جمعه
  • تلفن 29222233221
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها