کلینیکدرمانگاه شبانه روزی حکیم شهریار

درمانگاه شبانه روزی حکیم شهریار

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - خادم اباد باغستان
  • تلفن 02144250372
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها