کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شاهد

درمانگاه شبانه روزی شاهد

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - تهرانپارس - خیابان جشنواره - چهارراه سیدالشهدا - روبروی مسجد
  • تلفن 02177780762
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها