درمانگاهدرمانگاه شبانه روزی شاهد

درمانگاه شبانه روزی شاهد

  • آدرس تهرانپارس -خیابان جشنواره چهارراه سیدالشهدا روبروی مسجد
  • تلفن 02177780762
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه