کلینیککلینیک شبانروزی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

کلینیک شبانروزی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - میدان انقلاب - خیابان 16 آذر
  • تلفن 02166405138
درباره کلینیک

کادر پزشکی